Máy bộ đàm ICOM

may bo dam | may bo dam cam tay | may bo dam icom

ICOM IC-F3021T
Giá :  3,930,000
ICOM IC-F4021T
Giá :  3,550,000
ICOM ICV82
Giá :  3,100,000
ICOM IC-V80
Giá :  2,250,000
ICom IC-V85
Giá :2,130,000
ICOM IC-T3H
Giá : 1,580,000
Giá :  Call